Jeśli wpływ sprzedaży preorderów na końcowy wynik sprzedaży ulega marginalizacji, to czy planujecie zintensyfikować kampanię po premierze? Jak długo mają trwać zintensyfikowane działania promocyjne po premierze?

Okres trwania głównej kampanii reklamowej to kilka tygodni przed i po premierze. Szczegóły zależą od poszczególnych rynków zbytu.