Czy planujecie Państwo wykorzystać do działań marketingowych, promujących SGW3, pozyskaną podczas bety bazę mailingową? Czy możecie podać informację, ile osób wzięło udział w becie?

Planujemy dotrzeć do milionów graczy z informacją o premierze SGW3, a nie tylko do tych, którzy wzięli udział w becie. Jest to możliwe dzięki szeroko pojętej platformie Steam.