CI Games spłaciło całe zadłużenie bankowe

CI Games spłaciło całe zadłużenie bankowe

Producent, wydawca i dystrybutor gier spłacił całe zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w PKO Banku Polskim w wysokości 15 mln zł, które zgodnie z podpisanym w czerwcu aneksem miało być spłacone do końca 2017 roku.

Komentarz Zarządu

Maciej Nowotny, Członek Zarządu CI Games: „Spłaciliśmy całe zadłużenie, Spółka ma stabilną sytuację finansową i środki wystarczające na bieżące funkcjonowanie. Posiadamy także zabezpieczone finansowanie produkcji dodatków do gry oraz rozpoczęcie realizacji nowego projektu. Na bieżąco spływają płatności od dystrybutorów z tytułu sprzedaży gier, oczekujemy także dalszych wpływów ze sprzedaży kolejnych kopii w nadchodzących miesiącach. W najbliższym czasie opracujemy również plan średnio i długoterminowego finansowania dłużnego.”