Czy aktualna sprzedaż pre-orderów idzie zgodnie z Waszymi oczekiwaniami czy lepiej?

Nie komentujemy sytuacji dotyczącej preorderów. Na pewno sytuacja się znacznie zmieniła i skala preorderów nie jest obecnie istotnym miernikiem potencjalnego sukcesu gry. Zjawisko to dotyczy zdecydowanej większości tytułów. Wkrótce będziemy mieli informacje o faktycznej sprzedaży na wszystkich najważniejszych rynkach i te informacje posłużą nam w realnej ocenie potencjału SGW3, jak i potencjalnych kolejnych tytułów w serii.